អត្ថបទថ្មី

ឧកញ៉ា​ឌួង​ឆាយ​​ប្រកាស​ឈប់​រក​ស៊ី​ក្លឹប​កម្សាន្ត​

មិនគួរអោយជឿពីអ្នកលក់ត្រកួននៅទីជនបទក្លាយជាឧកញ៉ា ប្រើពេលត្រឹមតែ៥ឆ្នាំ ជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យបង្កើតបានទ្រព្យជាង១០លានដុល្លារ។

តើ​ជួយ​ជាតិ​អស់​ប៉ុន្មាន​ម៉ឺន​ដុល្លារ ទើប​បាន​ងារ​ជា “ឧកញ៉ា”?

ឧកញ៉ា​ឯកឧត្ដម​៤០​រូប​ត្រូវ​​បាន​​ក្រសួង​​ពាណិ​​​ជ្ជកម្ម​​ចេញ​​ប្រកាស​​ទទួល​ស្គាល់​​ជា​…

Copy link
Powered by Social Snap