អត្ថបទថ្មី

ឧកញ៉ា តឹក ង៉ូយ ជីវិត​ជោគជ័យ​ មិន​មែន​ទាម​ទារ​ត្រឹម​ចំណេះ​ដឹង ការ​តស៊ូ ​អត់ធ្មត់​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ គឺ​ត្រូវ​ចេះ​ឆក់​យក​ឱកាស​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ឆ្លាតវៃ

ចង់ឈ្នះក្រ អាច​សាក​ល្បង​អនុវត្ត​​ចំណុច​ទាំង​នេះ

ឧកញ៉ា ម៉ុងឬទ្ធី ចត​ឡានក្នុង​ព្រៃ សត្វ​​​លូន​ចូល​ភ័យ​​លស់ព្រលឹង…

កុំទម្លាប់បង្អាប់កូនខ្លួនឯង នៅមុខអ្នកដទៃ ហើយកុំប្រៀបធៀបកូនខ្លួនឯង ទៅនឹងកូនអ្នកដទៃ