អត្ថបទថ្មី

ឧកញ៉ា ហ៊ុន តូ ចូលរួម​បញ្ចប់​គ្រោង​អគារ​សណ្ឋាគារ​ផ្កាយ​ប្រាំ និង​ខុន​ដូ កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ណែនាំ​ឲ្យ​ស្គាល់​ជំនួញ​ទាំង ១០ មុខ​របស់ស្តេច​សេដ្ឋីកសិកម្ម ឧកញ៉ា​ម៉ុង ឫទ្ធី

កម្លាំងនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ បាននិងកំពុងឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី

ឧកញ៉ាៗជួបគ្នាគេនិយាយពីអី! ជួបឧកញ៉ាថ្លាគំនិត ជួបអ្នកជំនួញនិយាយរឿងរកស៊ី

Copy link
Powered by Social Snap