អត្ថបទថ្មី

អបអរ!មុន​នេះ​បន្តិច ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ទទួល​បាន​បុត្រ ម្នាក់​ទៀត​ហើយ

ឧកញ៉ា​២រូប​ ​​​អ្នក​និយម​​​សម្ភារៈ​​ជ្រុល​​មិន​គូរ​​បង្ហោះ​បង្អួត​គេ​ឯង​ឡើយ

ដាក់​ចំៗ ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី កាលៈ​ទេសៈ​​ប្រទេស​ក្រីក្រ ​អ្នក​​មាន​​ទ្រព្យ​ទាំង​ឡាយ មិន​គូរ​​បង្ហោះ​បង្អួត​គេ​ឯងឡើយ​

អ្នក​​ឈ្លក់​វង្វេង​សម្ភារៈនិយម​ជ្រុល បើ​ដឹង​៥ចំណុច​នេះ ច្បាស់​ស្វាង​មុខ​ចែស

Copy link
Powered by Social Snap