អ្នកឧកញ៉ាគិត ម៉េង ចុះ​​MOU​​ជា​មួយ​​គណៈ​​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ​

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
255 Shares

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងជំរុញការចូលរួម នៅក្នុងវិស័យមូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា» បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា។

គោលបំណង​នៃ MOU នេះ គឺដើម្បីបង្កើត​នូវ​កិច្ចសហការ​លើកកម្ពស់ និង​បង្កើន​ការយល់ដឹង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ​ដល់​សហគ្រាស​ពាណិជ្ជកម្ម ឱ្យមាន​លទ្ធភាព​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុងការរៀបចំខ្លួនចូលរួមវិនិយោគ និងការស្វែងរកហិរញ្ញប្បទានក្នុងទីផ្សារមូលប័ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រង ការរៀបចំ និងការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មល្អ។ ​

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនេះ មានការចូលរួមពី ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក នៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់មកពីក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមកពីបណ្តាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ កាសែត ព្រមទាំងគេហទំព័រល្បីៗក្នុងស្រុកផងដែរ៕

អ្នកឧកញ៉ាគិត ម៉េង ចុះ​​MOU​​ជា​មួយ​​គណៈ​​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ​
255 Shares