ប្រយ័ត្ន​ថ្ងៃទី៥ដល់១១​សីហា​ខេត្ត​​ទាំង​​នេះ​​នឹង​បន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
3 Shares

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ ១១ សីហា ២០២០ ថា តាមរយ:នៃការវិវត្តន៍ប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ថានភាពអាកាសធាតុ សង្កេតឃើញថា កម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាប និងខ្យល់មូសុងនិរតីខ្យោយ។ ស្ថានភាពនេះ នឹងធ្វើឱ្យកម្ពុជា មានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងនោះតំបន់មាត់សមុទ្រនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង។សូមអានបន្ថែមខាងក្រោម៖


ប្រយ័ត្ន​ថ្ងៃទី៥ដល់១១​សីហា​ខេត្ត​​ទាំង​​នេះ​​នឹង​បន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង
3 Shares