ជប៉ុនផ្ដល់រថយន្តដឹកសំរាម​ចំនួន​៦គ្រឿង ដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
175 Shares

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលអំណោយពីមិត្តជប៉ុននូវរថយន្តដឹកសំរាមចំនួន៦គ្រឿង ដើម្បីបន្ថែមលើប្រតិបត្តិការ​ ដែលកំពុងតែមមាញឹក។ នេះបើយោងតាមផេករបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលបាន​ចុះផ្សាយ​កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។​


តាមផេករបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាន​សរសេរ​បែប​នេះ​ថា” រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលអំណោយពីមិត្តជប៉ុននូវរថយន្តដឹកសំរាមចំនួន៦គ្រឿង ដើម្បីបន្ថែមលើប្រតិបត្តិការដែលកំពុងតែមមាញឹក។ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់មិត្តជប៉ុនដែលបានផ្ដល់អំណោយទាំងនេះ៕

ជប៉ុនផ្ដល់រថយន្តដឹកសំរាម​ចំនួន​៦គ្រឿង ដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
175 Shares