ឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី៖ ៥ចំណុចឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ

Uncategorized ជុំវិញ​ឧកញ៉ា សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
3K Shares

ថ្ងៃនេះឧកញ៉ាញូស៍ សូមនាំលោកអ្នកមកទទួលក្រេបយកនូវគន្លឹះ ៥ ចំណុចដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ ពីលោកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិតគួច ម៉េងលី ជាស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុនMJQE ដែលលោកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិតតែងតែចែករំលែកនៅគន្លឹះខ្លះល្អៗទាក់ទងបញ្ហាសុខភាព អាជីវកម្ម ជ្រើសរើស ជំនាញ និងការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 

ហើយពេលនេះដែរលោកឧកញ៉ាវេជ្ជវណ្ឌិត មាន ៥ វិធី ដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ ដូចខាងក្រោម៖

.រៀបចំផែនការ

.អនុវត្តផែនការ

.តាមដានការអនុវត្តផែនការ

.កែតម្រូវចំណុចខ្វះខាត

.​អនុវត្តឡើងវិញ

មាន ៥ ចំណុចខាងលើពិតជានាំលោកអ្នកឆ្ពោះរកភាពជោគជ័យជាក់ជាមិនខាន។

ឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី៖ ៥ចំណុចឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
3K Shares