តើលោក Elon Musk ប្រវត្តិយ៉ាងណា និងមានលុយសរុបប៉ុន្មាន?

Uncategorized អន្តរជាតិ
136 Shares

នាយកប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Tesla គឺលោក Elon Musk កំពុងធ្វើការដើម្បីបដិវត្តការដឹកជញ្ជូននៅលើពិភពលោក តាមរយៈក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអេឡិចត្រូនិក Tesla -និងនៅទីអវកាសជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតរ៉ុក្កែត SpaceX ។
លោក Elon Musk កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ២១%នៃក្រុមហ៊ុន Tesla។
លោកបានលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់មិនពិតអំពីផែនការដើម្បីយកក្រុមហ៊ុន Tesla ជាឯកជនដែលបង្កឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់ SEC ។
SpaceX ដែលជាក្រុមហ៊ុនរ៉ុក្កែតរបស់ Musk ឥឡូវនេះមានតម្លៃជិត ៣៦ ពាន់លានដុល្លារ។ លោក Musk កើតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បន្ទាប់មកបានភាសខ្លួន ទៅកាណាដានៅអាយុ ១៧ ឆ្នាំ។
តាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី Forbes ថាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៩៣ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។

តើលោក Elon Musk ប្រវត្តិយ៉ាងណា និងមានលុយសរុបប៉ុន្មាន?
136 Shares