អតីត​អ្នក​ការ​ទូត​សិង្ហបុរី៖ អាស៊ាន​គួរ​ពិចារណា​ដក​កម្ពុជា​និង​លាវ​ចេញ

អន្តរជាតិ
640 Shares

អតីត​មន្ត្រី​ការ​ទូត​ជើង​ចាស់​ម្នាក់​របស់​ប្រទេស​សិង្ហបុរី បាន​លើក​ឡើង​ថា​ អាស៊ាន គួរ​ណាស់​តែ​ពិចារណា​ដក​ចេញ​នូវ​រដ្ឋ​សមាជិក​ចំនួន​ពីរ គឺកម្ពុជា និង​លាវ។

នេះ​ជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់​លោក Bilahari Kausikan ដែល​ធ្លាប់​ជា​លេខា​អចិន្ត្រៃយ៍​ក្រសួង​ការបរទេស​សិង្ហបុរី​ពី​ឆ្នាំ​២០១០​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៣ អំឡុង​ពេល​កម្ពុជា​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​អាស៊ាន​កាល​ពីឆ្នាំ​២០១២ ​ដែល​កាល​នោះ​កម្ពុជា​រង​ការ​ចោទ​ថា​លម្អៀង​ទៅ​រក​ប្រទេស​ចិន។

អតីត​អ្នក​ការ​ទូត​សិង្ហបុរី៖ អាស៊ាន​គួរ​ពិចារណា​ដក​កម្ពុជា​និង​លាវ​ចេញ
640 Shares