លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី និងគ្រួសារដង្ហែរអង្គកឋិនទៅវត្តនៅស្រុកកំណើត

Uncategorized ជុំវិញ​ឧកញ៉ា សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
10 Shares

ក្នងពិធីអង្គកឋិនទាននៅវត្តសំរោងកែវសុវណ្ណរាម ហៅវត្តភូមិត្រាច ស្ថិតក្នងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង គេ លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ដែលជាម្ចាស់ផេក Siv Mey Online Shop និងក្រុមគ្រួសារគឺម្ចាស់អង្គកឋិនតែម្ដង ខណៈដែលអង្គកឋិននេះ គឺម្ដាយរបស់លោកជំទាវជាអ្នកផ្ក្ដើមបុណ្យ និង ត្រូវបានធ្វើបុណ្យយ៉ាងអធឹកអធម កាលពីថ្ងៃទី២៧ តុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅស្រុកកំណើតរបស់លោកជំទាវតែម្ដង។ អ្វីដែលកាន់តែគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតនោះ គឺលោកជំទាវមិនត្រឹមតែចូលបុណ្យនៅក្នុងអង្គកឋិនទានរបស់ម្ដាយ ជាថវិកាក្នុងចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏បានចូលរួមធ្វើបុណ្យផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងគ្រួសារ ធ្វើអោយគេកាន់តែមើលឃើញពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់លោកជំទាវផងដែរ។

ក្នងពិធីអង្គកឋិនទាននៅវត្តសំរោងកែវសុវណ្ណរាម ហៅវត្តភូមិត្រាច ស្ថិតក្នងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង គេ លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ដែលជាម្ចាស់ផេក Siv Mey Online Shop និងក្រុមគ្រួសារគឺម្ចាស់អង្គកឋិនតែម្ដង ខណៈដែលអង្គកឋិននេះ គឺម្ដាយរបស់លោកជំទាវជាអ្នកផ្ក្ដើមបុណ្យ និង ត្រូវបានធ្វើបុណ្យយ៉ាងអធឹកអធម កាលពីថ្ងៃទី២៧ តុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅស្រុកកំណើតរបស់លោកជំទាវតែម្ដង។ អ្វីដែលកាន់តែគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតនោះ គឺលោកជំទាវមិនត្រឹមតែចូលបុណ្យនៅក្នុងអង្គកឋិនទានរបស់ម្ដាយ ជាថវិកាក្នុងចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏បានចូលរួមធ្វើបុណ្យផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងគ្រួសារ ធ្វើអោយគេកាន់តែមើលឃើញពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់លោកជំទាវផងដែរ។

លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី និងគ្រួសារដង្ហែរអង្គកឋិនទៅវត្តនៅស្រុកកំណើត
10 Shares