អតីតប្រធានាធិបតី Obama បាននិយាយថា នៅពេល Joe Biden ដើរចូលក្នុងសេតវិមាននៅខែមករាឆ្នាំ២០២១ គាត់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាជាច្រើន

Uncategorized ព័ត៌មានថ្មីៗ
34 Shares

លោក Barrack Obama បាននិយាយប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះថា “នៅពេល Joe Biden ដើរចូលក្នុងសេតវិមាននៅខែមករាឆ្នាំ២០២១ គាត់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីមុនៗមក នោះគឺ៖ ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនស្មើភាព ប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ និងអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់” ។ ទន្ទឹមនេះ Biden ក៏បានបំបែកឯកទត្តកម្មថ្មីមួយដែលបានជ្រើសរើសបេកជនស្រ្តី Kamala Harris ឲ្យក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តអាមេរិក ។ លោក Joe Biden ក៏ជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលចាស់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តអាមេរិក (អាយុ៧៧) ដែលធ្វើឲ្យគេគិតភ្នកថា ស្រួលមិនស្រួល “Harris អាចស៊ីកេរ Biden ពាក់កណ្តាលផ្លូវ” ៕

ប្រភព៖ ពុយ គា

អតីតប្រធានាធិបតី  Obama បាននិយាយថា នៅពេល Joe Biden ដើរចូលក្នុងសេតវិមាននៅខែមករាឆ្នាំ២០២១ គាត់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាជាច្រើន
34 Shares