សម្តេចតេជោ ចេញសេចក្តីសម្រេច តែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិ ដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថា

Uncategorized សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
80 Shares

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាព គណៈកម្មាធិការជាតិដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថា។

គណៈកម្មាធិការនេះ មានឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ជាប្រធាន និងមានអនុប្រធាន សមាជិកចំនួន១៦នាក់ផ្សេងទៀត៕

ខាងក្រោមសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖

សម្តេចតេជោ ចេញសេចក្តីសម្រេច តែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិ ដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថា
80 Shares