ស៊ែមួយ! រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយកន្លែង នៅបាត់ដំបង ប្រកាសធានាទិញស្រូវពីកសិករដែលកំពុងប្រមូលផល

Uncategorized
7 Shares

ទំព័រហ្វេសបុក Golden Stars បានឲ្យដឹងថា រោងម៉ាស៊ីន ហ្គោលដេនស្តាររ៉ាយស៍មីល Golden Star Rice Mill យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ចើញបងប្អូនកសិករដែលមានស្រូវ សូមជ្រើសរើសយករោងម៉ាស៊ីនយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំទទួលទិញស្រូវចូលរាល់ថ្ងៃ។

បងប្អូនប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្ម ដែលបាននិងកំពុងប្រមូលផលស្រូវ ហើយចង់លក់ស្រូវ អាចទំនាក់ទំនងទៅរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ហ្គោលដេនស្តាររ៉ាយស៍មីល Golden Star Rice Mill ដែលនឹងទទួលទិញស្រូវបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលមានទីតាំងភូមិកគោ ឃុំជ្រៃ ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។

7 Shares