ស៊ែមួយ! រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយកន្លែង នៅបាត់ដំបង ប្រកាសធានាទិញស្រូវពីកសិករដែលកំពុងប្រមូលផល

Uncategorized
187 Shares

ទំព័រហ្វេសបុក Golden Stars បានឲ្យដឹងថា រោងម៉ាស៊ីន ហ្គោលដេនស្តាររ៉ាយស៍មីល Golden Star Rice Mill យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ចើញបងប្អូនកសិករដែលមានស្រូវ សូមជ្រើសរើសយករោងម៉ាស៊ីនយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំទទួលទិញស្រូវចូលរាល់ថ្ងៃ។

បងប្អូនប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្ម ដែលបាននិងកំពុងប្រមូលផលស្រូវ ហើយចង់លក់ស្រូវ អាចទំនាក់ទំនងទៅរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ហ្គោលដេនស្តាររ៉ាយស៍មីល Golden Star Rice Mill ដែលនឹងទទួលទិញស្រូវបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលមានទីតាំងភូមិកគោ ឃុំជ្រៃ ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។

ស៊ែមួយ! រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយកន្លែង នៅបាត់ដំបង ប្រកាសធានាទិញស្រូវពីកសិករដែលកំពុងប្រមូលផល
187 Shares