ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា៖ មនុស្ស ៧ប្រភេទដែលគួរនៅក្បែរ

Uncategorized ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
225 Shares

ការសេពគប់រួមដំណើរនៅក្បែរមនុស្ស គួរតែពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុត បើមិនដូច្នោះទេយើងនិងគ្មានពាក្យថា ជោគជ័យសេចក្តីសុខស្រួលឡើយ នៅក្បែរមនុស្សល្អនាំលាភជ័យមកដល់ខ្លួន។ លោកឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា ស្ថាបនិកប្រធានក្រុមហ៊ុន ហ៊ួត ជា លក់និងចែកចាយគ្រឿងសំណង់ដ៏ល្បីល្បាញ និងជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យមួយរូបនៅកម្ពុជា លោកបានចែករំលែកបទពិសោធន៏ អំពីមនុស្ស ៧ប្រភេទដែលយើងគ្រប់គ្នាគួរនៅក្បែរ ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃខាងមុខ។

មនុស្ស ៧ប្រភេទដែលអ្នកគួរនៅក្បែរដូចខាងក្រោមនេះ៖ 

១.មនុស្សដែលគិតវិជ្ជមាន

២.មនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយ

៣.មនុស្សដែលមានគោលដៅ

៤.មនុស្សដែលពូកែលើកទឹកចិត្ត

៥.មនុស្សដែលចេះដឹងគុណ

៦.មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តា

៧.មនុស្សដែលចូលចិត្តចែករំលែក

ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា៖ មនុស្ស ៧ប្រភេទដែលគួរនៅក្បែរ
225 Shares