ដំរីខាវ៉ាន់ ១ក្បាលជិតផុតពូជនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី នឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងខែវិច្ឆិកានេះ

Uncategorized សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
540 Shares

ដំរីខាវ៉ាន់ ដែលអាយុ៣៥ឆ្នាំ មានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន នឹងត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។ ដោយមានការអនុញ្ញាតរួចហើយពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងការដឹកជញ្ជូនដំរីខាវ៉ាន់មកកម្ពុជា។ បើយោងតាមទំព័រហ្វេសបុក BTV News ចុះផ្សាយមុននេះ។

ដំរីខាវ៉ាន់ ជាប្រភេទដំរីអាស៊ី និងជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផងដែរ។

ដំរីខាវ៉ាន់ ១ក្បាលជិតផុតពូជនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី នឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងខែវិច្ឆិកានេះ
540 Shares