សម្តេចតេជោ៖ ប្រមាណជាងមួយឆ្នាំទៀតក្រុងសៀមរាបនឹងមានផ្លូវល្អដែលខ្ញុំផ្តោតសំខាន់លើ ចំណុច៤

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
29 Shares

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ ៣៨ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាប។

សម្តេចតេជោ បានថ្លែងថា ព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា ដែលបង្កឡើងដោយកូវីដ១៩ បានពន្យារពេលការបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ ៣៨
ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាប។ ពេលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីបើកការដ្ឋានសាងសង់ នៅថ្ងៃ៣០វិច្ឆិកា២០២០ខានស្អែកនេះ។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ប្រមាណជាងមួយឆ្នាំទៀត ក្រុងសៀមរាប នឹងមានផ្លូវល្អ ដែលខ្ញុំផ្តោតសំខាន់លើចំណុច ៤គឺ គុណភាព សុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសោភណ័ភាពសម្រាប់ទីក្រុងទេសចរណ៍មួយនេះ។

សម្តេចតេជោ៖ ប្រមាណជាងមួយឆ្នាំទៀតក្រុងសៀមរាបនឹងមានផ្លូវល្អដែលខ្ញុំផ្តោតសំខាន់លើ ចំណុច៤
29 Shares