មានអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន ៧ករណី លេីកដំបូងនៃការចម្លងចូលសហគមន៌

ព័ត៌មានថ្មីៗ
9 Shares

ថ្ងៃទី២៨​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាសព័ត៌មានថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ចំនួន​ ០៧នាក់​ និងអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០២នាក់។

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីករណីលេីកដំបូងនៃការចម្លងចូលសហគមន៌​ មានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោមនេះ​ ៖

មានអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន ៧ករណី លេីកដំបូងនៃការចម្លងចូលសហគមន៌
9 Shares