ស៊ែឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នា! បើជួប រោគសញ្ញាទាំងអស់នេះ ប្រាកដជា កូវីដ១៩ ហើយ!

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
103 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសស្តីពី រោគសញ្ញា កូវីដ១៩ ដូចខាងក្រោយ៖

ថ្ងៃទី ១ ដល់ទី៣ មានរោគសញ្ញា ឈឺ ក តិចតួច (ស្រដៀងផ្តាយសាយ)

រូបតំណាង

ថ្ងៃទី ៤ រោគសញ្ញា រាគតិចៗ និង ឈឺក្បាលតិចតួច

រូបតំណាង

ថ្ងៃទី ៥ រោគសញ្ញា ឈឺតាមសន្លាក់ (រាងយាកចុះទន់ខ្សោយ អស់កម្លាំង)

រូបតំណាង

ថ្ងៃទី​ ៦ រោគសញ្ញា ឡើងកម្តៅ ៣៧ អង្សារ (ក្អក ចង់រកក្អួត)

រូបតំណាង

ថ្ងៃទី ៧ រោគសញ្ញា ក្អករហូត និងមានស្លេស (ឈឺក្បាល ឈឺខ្លួន ក្អួតចង្អោរ)

រូបតំណាង

ថ្ងៃទី ៨ ពិបាកដកដង្ហើម (រាល់ការដកដង្ហើម ថប់ៗតឹងណែនទ្រូង)

រូបតំណាង

ថ្ងៃទី ៩ មានរោគសញ្ញា អាការៈពិបាកបំផុត (ត្រូវពិនិត្យឈាម និងឆ្លុះអេកូសួតភ្លាមៗ)

រូបតំណាង

 ប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មានរោគសញ្ញាទាំងនេះ ឬមានការសង្ស័យសូមរាយការណ៍ទៅក្រុមគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ ឬទំនាក់ទំនងទៅក្រសួងសុខាភិបាល លេខ ១១៥។ សូមចូលរួមទប់ស្កាត់វីរុស កូវីដ ១៩ ទាំងអស់គ្នា!

រូបភាព៖ Google

ស៊ែឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នា! បើជួប រោគសញ្ញាទាំងអស់នេះ ប្រាកដជា កូវីដ១៩ ហើយ!
103 Shares