អ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចក្រ ឱ្យសម្តេចតេជោ មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង ព្រឹត្តិការណ៍កូវីដ១៩

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
26 Shares

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ថ្លែងតាមសារសំឡេង របស់ សម្តេច ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនជនរួមជាតិ នៅយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០នេះថា ពីឡុត ដែលជាអ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចក្រ ឱ្យសម្តេចផ្ទាល់ គឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង ព្រឹត្តិការណ៍កូវីដ១៩ ដែលកើតឡើង ចំពោះគ្រួសារ អគ្គនាយកពន្ធនាគារ លោក ឆែម សាវុធ។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមយប់នេះ មានមនុស្សចំនួន៨នាក់ហើយ នៃក្រុមគ្រួសាររបស់ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។

អ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចក្រ ឱ្យសម្តេចតេជោ មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង ព្រឹត្តិការណ៍កូវីដ១៩
26 Shares