ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា ប្រកាសទទួលម៉ៅការ និងសាងសង់សំណង់ក្នុងតំលៃពិសេស ទាំងមានការធានាទៀតផង

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា អាជីវកម្ម
376 Shares

ក្រុមហ៊ុន ហ៊ួត ជា ខូអិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុន លក់ និងចែកចាយសម្ភារៈសំណងឈានមុខគេដ៏ល្បី និងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់មួយនៅកម្ពុជា។ ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា អ្នកជំនួញជោគជ័យលើវិស័យសំណង់ និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន បានថ្លែងលើបណ្តាញសង្គមនៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ថា ក្រុមហ៊ុន ហ៊ួត ជា ខូអិលធីឌី មានទទួលម៉ៅការ និងសាងសង់សំណង់ក្នុងតំលៃពិសេស។

១. មានវិស្វករ និងស្ថាបត្យករ មានបទពិសោធន៍យូឆ្នាំ
២. មានការធានា លើសំណង់ ចាប់ពី ២ ឆ្នាំឡើង
៣. មានសិក្សារគំរោងចំណាយជូន មុននិងសំរេចចិត្តសាងសង់
៤. មានកិចសន្យាច្បាស់លាស់ និង ទូទាត់តាមកាងារដែលធ្វើរួច
៥. ធានាសាងសង់តាមមាឌដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ
៦. មិនលួចកេង ដែកឬសំភារៈដែលប្រើប្រាស់
៧. ទំនិញនាំចូលមកដោយផ្ទាល់
៨. មានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់

ប្រសិនបើបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៏សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរសព្ទ 087500000 / 017456162៕

ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា ប្រកាសទទួលម៉ៅការ និងសាងសង់សំណង់ក្នុងតំលៃពិសេស ទាំងមានការធានាទៀតផង
376 Shares