ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៦ អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងជាបណ្តោះអាសន្ន

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
3 Shares

អគ្គិសនីកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរតម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែង។

អគ្គិសនីកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន អាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជៀសមិនផុតដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន។

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម៖

ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៦ អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងជាបណ្តោះអាសន្ន
3 Shares