លោក ម៉ម ប៊ុនហេង អំពាវនាវអ្នកដែលចូលហាង ZANDO ត្រូវមកធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់

ព័ត៌មានថ្មីៗ
5 Shares

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង បានអំពាវនាវដល់ភ្ញៀវទាំងឡាយណា ដែលបានចូលទៅទិញសម្លៀកបំពាក់ នៅហាង ZANDO សាខាបឹងកេងកង ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម ចាប់ពីម៉ោង ៥ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៩យប់ ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវមកធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់ នៅ វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈដើម្បី ស្វែងរកមេរោគកូវីដ ១៩ ខណៈមានបងប្អូន ២នាក់ មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ បានទៅហាង ZANDO សាខាបឹងងកេងកង។

លោក ម៉ម ប៊ុនហេង អំពាវនាវអ្នកដែលចូលហាង ZANDO ត្រូវមកធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់
5 Shares