បើមិនចាំបាច់! ប្រើលេខកូដនេះដើម្បីផ្តាច់សេវាកម្មទូរសព្ទបន្ថែម ដែលមិនត្រូវការប្រើ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
297 Shares

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អំពីការប្រើលេខកូដ *1200# ដើម្បីផ្តាច់សេវាកម្មទូរសព្ទបន្ថែម ដែលមិនត្រូវការប្រើ នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ។

Image may contain: text

បើមិនចាំបាច់! ប្រើលេខកូដនេះដើម្បីផ្តាច់សេវាកម្មទូរសព្ទបន្ថែម ដែលមិនត្រូវការប្រើ
297 Shares