៥ឆ្នាំ មានសំរាមប្លាស្ទិក ប្រមាណជា ៨.៣ ពាន់លានតោន

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
4 Shares

ចាប់តាំងពីការបង្កើតប្លាស្ទិកដំបូងរហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៥ សំរាមប្លាស្ទិកមានចំនួនប្រមាណជាជាង៨.៣ ពាន់លានតោន ហើយមានតែ ៩% តែប៉ុណ្ណោះនៃសំរាមប្លាស្ទិកដែលបានកែច្នៃដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។ នេះបើយោងតាមទំព័រហ្វេសបុកក្រសួងបរិស្ថាន បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ក្រសួងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា សំណល់ប្លាស្ទិកដ៏ច្រើនទំាងនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់បរិស្ថាន ជីវចម្រុះ និងមនុស្ស។

៥ឆ្នាំ មានសំរាមប្លាស្ទិក ប្រមាណជា ៨.៣ ពាន់លានតោន
4 Shares