ប្រទេសសិង្ហបុរី សម្រេចជ្រើសយកវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer-BioNTech ជាផ្លូវការសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួន

ទាន់​ហេតុការណ៍ អន្តរជាតិ
18 Shares

នាយករដ្ឋមន្រ្តី Lee Hsien Loong នៅក្នុងសុន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ CNA នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះថា ការបើកដំណើរការជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី៣ របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូនេះហើយ។

លោក លី​ បានបញ្ជាក់ថា ដោយសារតែការខិតខំឥឡូវនេះយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឈានទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់។ ដំណាក់កាលទី ៣ នឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងរយៈពេល ២ សប្តាហ៍គឺថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ដូច្នេះយើងនឹងបញ្ចប់ឆ្នាំនេះជាមួយនឹងដំណឹងល្អៗ មួយចំនួន។

US: How the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine roll-out will work |  Coronavirus pandemic News | Al Jazeera

ប្រទេសសិង្ហបុរី សម្រេចជ្រើសយកវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer-BioNTech ជាផ្លូវការសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួន
18 Shares