រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
6 Shares

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

Image may contain: text

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន
6 Shares