ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់វរសេនីយ៍ឯក ស័ក្តិ៥ ដល់នាយទាហានចំនួន៤៩រូប

ព័ត៌មានថ្មីៗ
54 Shares

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់វរសេនីយ៍ឯក ស័ក្តិ៥ ដល់នាយទាហានចំនួន៤៩រូប។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់វរសេនីយ៍ឯក ស័ក្តិ៥ ដល់នាយទាហានចំនួន៤៩រូប
54 Shares