សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យប្ដូរឈ្មោះ សាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតហើយ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
3 Shares

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការប្ដូរឈ្មោះ សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ មកជា សាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ នេះយោងតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។
សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យប្ដូរឈ្មោះ សាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតហើយ
3 Shares