ក្រសួងសុខាភិបាល​៖ ​មិនត្រូវមានការជួបជុំគ្នាដែលមានមនុស្សលើសពី ២០នាក់ អំឡុងពេលឆ្លងឆ្នាំសកលថ្មី

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
20 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាល ​បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​ជនបរទេស​ដែល​កំពុង​ស្នា​ក់នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ ​ជួបជុំគ្នា​មិន​ឲ្យ​លើសពី​២០​នាក់​ឡើយ ​ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់​កា​រឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩ ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ចូ​លទៅក្នុង​សហគមន៍កម្ពុជា​។​

សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ ស្តីពីវិធានការការពារក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងឆ្នាំសាកល​ថ្មី និងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

No photo description available.
No photo description available.
ក្រសួងសុខាភិបាល​៖ ​មិនត្រូវមានការជួបជុំគ្នាដែលមានមនុស្សលើសពី ២០នាក់ អំឡុងពេលឆ្លងឆ្នាំសកលថ្មី
20 Shares