នៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកល ខេត្តកែបទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង ៥ម៉ឺននាក់

កម្សាន្ត
11 Shares

របាយការណ៍នៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកែប​ រាយការណ៍ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ខៀវ កាញារិទ្ធ អំពី​ចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ ដែលបានមកកំសាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ២០២១ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មានដូចខាងក្រោម៖

+ភ្ញៀវសរុបចំនួន ៥១១៦៨នាក់ក្នុងនោះ
-ភ្ញៀវជាតិ ៥០៩៦៨ នាក់
-ភ្ញៀវអន្តរជាតិ ២០០ នាក់

+រថយន្តសរុបចំនួន៦០២៩គ្រឿង​​​​​ ក្នុងនោះ
-រថយន្តតូច ៣៩៩៤ គ្រឿង
-រថយន្តមធ្យម ២០១៨ គ្រឿង
-រថយន្តធំ ១៧ គ្រឿង

នៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកល ខេត្តកែបទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង ៥ម៉ឺននាក់
11 Shares