ខេត្តកំពង់ធំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៧

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
31 Shares

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចលើកពេលរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៧ ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅឆ្នាំ២០២១ លើកទៅឆ្នាំ២០២២ វិញ។

សូមបញ្ជាក់ថា រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ និងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេ នៅឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនោះ។
ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតរបស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី៖

31 Shares