កុំថាចេះតែចាក់ៗ តាមម្ចាស់ស្ថានីយ មកដឹងតម្លៃប្រេង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
67 Shares

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសអំពីតម្លៃតម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូត៖
– ប្រេងសាំងធម្មតា = ៣.២០០ រៀល/លីត្រ
– ប្រេងម៉ាស៊ូត = ២.៩៥០ រៀល/លីត្រ
តម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍លក់រាយប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ សសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១៕

No photo description available.
No photo description available.
កុំថាចេះតែចាក់ៗ តាមម្ចាស់ស្ថានីយ មកដឹងតម្លៃប្រេង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា
67 Shares