ផ្ទះស្រីនីត នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ប្រកាសជួយ ឥឡូវជិតរួចរាល់ហើយ

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
55 Shares

ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ជេត គ្រុប នៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានឲ្យដឹងថា  ៉​ថ្ងៃនេះកូនប៉ាស្រីប៉ា យ៉ុង ស្រីនីត មកទិញនំខួបជូនប៉ាដល់កន្លែង។

Image may contain: 2 people, outdoor

ឧកញ៉ា មានប្រសាសន៍ថា ផ្ទះគ្រួសារកូនស្រី ជិតរួចរាល់ហើយ ប៉ាជូនពរអោយកូនមាន សុខភាពល្អ នឹងមានអនាគតល្អដើម្បីជួយកិច្ចការគ្រួសារនឹងជាធ្វើក្មេងល្អ។

Image may contain: 2 people, people sitting, food and outdoor

សូមបញ្ជាក់ថា ក្នុងឆ្នាំ២០២០ លោកឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន បានប្រកាសជួយដល់គ្រួសារ​ យ៉ុង ស្រីនីត​ និងបានសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងជូនផងដែរ។

Image may contain: house, cloud and outdoor
Image may contain: cloud, house, sky, outdoor and nature
Image may contain: house and outdoor
Image may contain: cloud, house, sky, outdoor and nature
Image may contain: cloud, sky, outdoor and nature
ផ្ទះស្រីនីត នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ប្រកាសជួយ ឥឡូវជិតរួចរាល់ហើយ
55 Shares