ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មដីល្បាយខ្សាច់ ចំនួន៧ទីតាំង ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកោះកុង-ព្រះសីហនុ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
90 Shares

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មដីល្បាយខ្សាច់ ចំនួន៧ទីតាំង ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុង ចំនួន ៣ និងខេត្តព្រះសីហនុ ចំនួន​ ៤ទីតាំង។

សូមអានព័ត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោម៖

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
Image may contain: text that says 'ទីតាំងទី៣ ស្ថិតនៅឃុំដងពែក ឃុំជីងក្រោម និងឃុំជ្រោយស្វាយ ស្រុកស្រែអំមិល ខេត្តកោះកុង មានទំមាំ៤៦៤ហិកតា 350000 355000 10 Datum: WGS 1984 UTM Zone 48N ព្រែកស្រែអំមិល ចំណុច អាប់ស៊ីស SAI 350961 SA2 353161 SA3 351097 SA4 350240 SAS 351866 SA6 350503 អ័រដោណេ 1225415 1223945 1221296 1221900 1223964 1224821 កំណត់សំគគាល់៖ ទីតាំងទី៣ 0.5 2 3 355000 Kilometers'
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មដីល្បាយខ្សាច់ ចំនួន៧ទីតាំង ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកោះកុង-ព្រះសីហនុ
90 Shares