រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន២នាក់ ដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ

ទាន់​ហេតុការណ៍
7 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសព័ត៌មានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន២នាក់ ដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ។

សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម៖

រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន២នាក់ ដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ
7 Shares