ឧកញ៉ាជាច្រើន និងក្រុមហ៊ុន បុរីលំនៅដ្ឋាន អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ ជួបគ្នាពិគ្រោះពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈម

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
104 Shares

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ ឌ “ផ្នែកសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ” ផ្នែកឯកជន នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន ក្រោមអធិបតីភាព អ្នកឧកញ៉ា លី ហួរ អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងជាសហប្រធានក្រុមការងារ ឌ “ផ្នែកសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ” ផ្នែកឯកជន នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

កិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា ងួន ម៉េងតិច អគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សមាជិក សមាជិកាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា តំណាងក្រុមហ៊ុន បុរីលំនៅដ្ឋាន អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមការងារជាច្រើនរូបទៀតផងដែរ។

Image may contain: 1 person, sitting

សូមបញ្ជាក់ថា គោលបំណង គឺដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សា បន្តលើបញ្ហាដែលនៅសល់ ក៏ដូចជាប្រមូលបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗទាក់ទងនឹងផ្នែកសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ ដើម្បីដាក់ស្នើសុំដំណោះស្រាយពីសំណាក់សហប្រធានផ្នែករដ្ឋាភិបាលដែលជាដៃគូនាពេលខាងមុខ។

Image may contain: 1 person, screen and indoor

Image may contain: 13 people, text that says 'S Neak Oknha H... GPSFSecretar. GPSF Secretar. Ask Unmute Dawuth's phone Pisal KAM GPSFInfomation Infomation ceo bbm Seng Troeung Srinna iPad Keo Veasna HAK Chhunny iPad Chan Rasoth Meng ech Nguon Phay Monyvann Chumteav Nuon Admin Seng Kheang vichet dara គៀន រាគនៈ Sokunthea Po V7SD LOGISTICS Panha Dy Porkeang LCH Sokha Morn Panha Dy'
Image may contain: ‎3 people, ‎text that says '‎Sokha Morn Panha Dy samedy CCC Meeting Ro... San ino Kakada המחתי ញာ Chenda Moek Voleak Vong lng Sophealeak thearith.kim Zola Taing soknay khorn Sika Cambodia Tech Chhay Lim Zola Taing P Chou Phanith Nol Chanmuny PanhaDavid Sok Kheang KLB Policy IBC Camb.. Som Socheat Veng Savat Kim sok eng Chanda Luch Chin sokheang.hong‎'‎‎
Image may contain: 2 people, text that says 'S Seng Troeung vichet V7SD LOGISTICS ceo bbm Panha Dy Panha Dy SokuntheaPo samedy CCC Meeting Ro.. San Dino Kakada ពរតពិតខិញ្លា Chenda Moek thearith.kim Sika Cambodia Ing Sophealeak Zola Taing Zola Taing Tech Chhay Lim Nol Chanmuny Kheang KLB Policy IBC Camb... Veng Savat sokheang hong Srinna' Pad ខឿន តារាវតនៈ C.. Participants'
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor, text that says 'Shot on By sMaLi LEN'
Image may contain: one or more people, people sitting, people on stage and indoor
Image may contain: 7 people, people standing
ឧកញ៉ាជាច្រើន និងក្រុមហ៊ុន បុរីលំនៅដ្ឋាន អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ ជួបគ្នាពិគ្រោះពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈម
104 Shares