រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ តែងតាំងមន្រ្តីការទូតជាន់ខ្ពស់ ចំនួន ១៧រូប

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
12 Shares

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យ តែងតាំង និងផ្ទេរភារកិច្ចមន្រ្តីការទូតជាន់ខ្ពស់ ចំនួន ១៧រូប។ 

No photo description available.
No photo description available.
Image may contain: text
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ តែងតាំងមន្រ្តីការទូតជាន់ខ្ពស់ ចំនួន ១៧រូប
12 Shares