លោកឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ផ្តល់ថ្នាំ ៤គ្រាប់ ដ៍ស័ក្តសិទ្ធិសម្រាប់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
214 Shares

គ្មាននរណាម្នាក់ល្អគ្រប់ដប់ទេ រឿងគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងពីខ្លួនយើង ដូច្នេះហើយត្រូវមានតែល្អមានអាក្រក់ កុំតូចចិត្ត កុំបាក់ទឹកចិត្ត លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ចទោះស្ថិតនៅស្ថានភាពបែបណាក៍ដោយ។ លោកឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន អគ្គនាយក្រុមហ៊ុន ជេត គ្រុប បានបង្ហើប ៤គន្លឹះ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង។

Image may contain: 1 person, sky, outdoor and nature

១-កុំអោយតម្លៃគេពេក ត្រូវអោយតំលៃខ្លួនឯងផង

២-កុំជួយគេពេក ត្រូវជួយខ្លួនឯងផង

៣-កុំនិយាយអាក្រក់ពីគេពេក ត្រូវមើលខ្លួនឯងផង

៤-កុំពឹងផ្អែកលើគេពេក ត្រូវមានជំហរខ្លួនឯងផង

Image may contain: 1 person

៤ ចំណុចខាងលើ ពិតជាថ្នាំលើកទឹកចិត្តដ៍ប្រសិទ្ធសម្រាប់យកទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលបានកម្លាំងចិត្ត និងទទួលបានជោគជ័យ។

លោកឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ផ្តល់ថ្នាំ ៤គ្រាប់ ដ៍ស័ក្តសិទ្ធិសម្រាប់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង
214 Shares