សៀវភៅ​មួយក្បាល ទិញ​យក​ទៅ​អាន​​ទៅ​មិន​ខុស​ទេ ឧកញ៉ា នួន អក​ ណែនាំ​ជាពិសេស

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
796 Shares

សៀវភៅគឺជាស្ពានដែលអាចជួយអ្នកឲ្យឆ្លងផុតនូវរាល់ឧបសគ្គ បញ្ហា​ និងសេចក្តីទុក្ខគ្រប់ប្រការ សៀវភៅជាទីប្រឹក្សាដ៏ស្មោះត្រង់។ សៀវភៅធ្វើឲ្យអ្នកស្គាល់ពិភពលោក​កាន់តែច្បាស់។

ឧកញ៉ា នួន អក បាន​មើលឃើញ​ការ​អាន​សៀវភៅ​ បាន​​ធ្វើ​ឲ្យជីវិត​របស់​លោក​ផ្លាស់ប្តូរ។ ការអាន​សៀវភៅ​នាំ​ប្រយោជន៍ តែ​លោកក៏​​ក្រើន​រំលឹក​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​សៀវភៅអានដោយប្រុងប្រយត្ន័។

លោក​លើក​ឡើង​ថា សៀវភៅខ្លះអានហើយធ្វើឲ្យ​ក្រដោយមិនដឹងខ្លួន។

លោកបានណែនាំ​ឲ្យ​បងប្អូន​អានសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad ព្រោះសៀវភៅទាំងនេះនឹង​ជួយអោយបងប្អូនមានការយល់ដឹងពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញវត្តុដែលជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិត៕

សៀវភៅ​មួយក្បាល ទិញ​យក​ទៅ​អាន​​ទៅ​មិន​ខុស​ទេ ឧកញ៉ា នួន អក​ ណែនាំ​ជាពិសេស
796 Shares