លោក ម៉ម ប៊ុនហេង ណែនាំឲ្យអភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ យពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារការជំងឺកូវីដ តាមពិធីបុណ្យ និងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
5 Shares

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល លោក ម៉ម ប៊ុនហេង នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករានេះ បានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដើម្បីជំរុញឱ្យពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមពិធីបុណ្យផ្សេងៗ និងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នៅតាមមូលដ្ឋាន។

សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម៖

លោក ម៉ម ប៊ុនហេង ណែនាំឲ្យអភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ យពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារការជំងឺកូវីដ តាមពិធីបុណ្យ និងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
5 Shares