វិបត្តិកូវីដ ឆ្នាំ២០២០ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចបានការនាំចេញចំនួន ១.៥៦៥ ពាន់លានដុល្លារ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
348 Shares

ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថ្ងៃនេះថា ឆ្នាំ ២០២០ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចបានការនាំចេញក្នុងទឹកប្រាក់សរុប ១.៥៦៥ ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានកំណើន ២៦.៥២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៩ គឺជាតួលេខកំណើនទោះបីជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺវីរុសក៏ដោយ។

នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានចេញសារលិខិតអបអរសាទរចំពោះកំណើននេះដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុ៕

វិបត្តិកូវីដ  ឆ្នាំ២០២០ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចបានការនាំចេញចំនួន ១.៥៦៥ ពាន់លានដុល្លារ
348 Shares