នេះជារូបថត​អាប់ដេតថ្មីៗ ពី​ការ​ដ្ឋាន​សាងសង់ស្ពា​នកោះនរា

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
268 Shares

ការដ្ឋានស្ពានពីកោះនរាកំពុងដំណើរការបុកគ្រឹះសសរស្ពានបានប្រមាណ៤០ភាគរយ រួមទាំងគ្រឹះការពារកោះបានជាង ៦០ភាគរយ។

ក្នង​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​ក្រុងរណបកោះនរាទាំងមូល ក៏​មាន​ការសាងសង់គ្រឹះការពារច្រាំងទន្លេ ចាក់ខ្សាច់ការពារកោះដែលមាន​ទំហំ ១២៥ហិកតា។

គម្រោង​ស្ពាន​កោះនរា​ជា​គម្រោង​របស់​ក្រុមហ៊ុន OCC គ្រោង​ចំណាយថវិកា ៣៨ លាន​ដុល្លារ និង​ប្រើប្រាស់​រយៈពេល ៣៥ ខែ​នឹងចប់​​រួចរាល់​៕

នេះជារូបថត​អាប់ដេតថ្មីៗ ពី​ការ​ដ្ឋាន​សាងសង់ស្ពា​នកោះនរា
268 Shares