ចែទ្រី ដាណា មិន​សុខ​ចិត្ត ឲ្យ​ម្ចាស់​រៀបចំ​ឆាក​កម្មវិធី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ដោយ​ចោទ​ថា​ចង់​បំបាក់​មុខ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
9 Shares

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន NNP លោក​ស្រីទ្រី ដាណា មិន​សុខ​ចិត្ត​ដោយ​ចោទ​ប្រកាន់​អ្នក​រៀបចំ​ឆាក​កម្មវិធី​ មាន​ចេតនា​ចង់​បំបាក់​មុខ ក្រោយ​ទទួលលុយ​កក់រួច។

លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេស​បុក​មុននេះ ម្ចាស់​ផលិតផល NNP ដ៏ល្បីនេះ​បាន​អះអាង អ្នករៀបចំ​ដេគ័រកម្មវិធី​ចង់បោកប្រាស់លោកស្រី​ មកយកលុយកក់ រៀបចំ​ឆាកកម្មវិធីមិន​ដូចការ​សន្យា​។

លោកស្រី​បញ្ជាក់បន្ថែម​​ថា បែបនេះមានចេតនាច្បាស់ណាស់ចង់បំបាក់មុខលោកស្រីក្នុងកម្មវិធី។ ដោយ​ប្រកាស​អាច​មានការលើកពេល លោកស្រី ទាមទារ​អ្នក​រៀបចំ​ត្រូវ​សងថ្លៃ​ខូចខាត ហើយ​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង៕

ចែទ្រី ដាណា មិន​សុខ​ចិត្ត ឲ្យ​ម្ចាស់​រៀបចំ​ឆាក​កម្មវិធី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ដោយ​ចោទ​ថា​ចង់​បំបាក់​មុខ
9 Shares