ក្រុម​ហ៊ុនដឹកជញ្ជូន​ធំ​មួយ​របស់​អាមេរិក​​ FedExគ្រោងហោះហើរដឹកទំនិញចេញចូលកម្ពុជា ​

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
178 Shares

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ បានគាំទ្រដល់សំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជូន FedEx អាេមរិក ដែលមានគម្រោងហោះហើរដឹកទំនិញចេញចូលកម្ពុជា នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១នេះ។

ជនួបជាមួយ លោក W.Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា និងតំណាងស្ថានពាណិជ្ជកម្ម Mr.David នៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ លោកបានពិនិត្យ និងគាំទ្រឱ្យមានការហោះហើរមកកម្ពុជាចំពោះក្រុមហ៊ុន FedEx ។​​

ប៉ុន្តែដោយសារមានការខ្វះខាតនូវឯកសារមួយចំនួនដែលត្រូវបំពេញបន្ថែម ខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយកទៅពិនិត្យពិចារណា ហើយយើងនឹងគាំទ្រ និងជួយសម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុន FedEx ។

FedEx គឺជាក្រុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិរបស់អាមេរិក ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំឡើង១៩៧១ និងមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋ Tennessee៕

ក្រុម​ហ៊ុនដឹកជញ្ជូន​ធំ​មួយ​របស់​អាមេរិក​​ FedExគ្រោងហោះហើរដឹកទំនិញចេញចូលកម្ពុជា ​
178 Shares