៣ ថ្ងៃ ភ្នំពេញស៊ី​ដាច់​គេ​មាន​ភ្ញៀវ​មក​លេង​ច្រើន​នៅ​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
169 Shares

រាជធានីភ្នំពេញ នៅ​តែឈរ​ជា​គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ ដែល​ទទួល​ភ្ញៀវ​ទៅ​កម្សាន្ត​ច្រើន។

សួនកម្សាន្ត Skyland នៅ​តំបន់អភិវឌ្ឍ 7NG របស់​ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន

តាម​របាយការណ៍​របស់ក្រសួង​ទេសចរណ៍ រយៈ​ពេល​ ០៣ ថ្ងៃ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ ១២ ដល់ ១៤ កុម្ភៈ រាជធានីភ្នំពេញ​មាន​ភ្ញៀវ​មក​ទស្សនា ១១៨ ៥០២ នាក់។ លេខ​ពីរ​គឺ​ខេត្ត​សៀមរាប​មាន​ចំនួន ១១៧ ៧៨៩ នាក់ និង​លេខ​ ៣ ខេត្តកំពត ១០២ ០២៦ នាក់។

នេះ​ខេត្តទាំង ១០ មាន​ដែល​ទទួលភ្ញៀវ​ទស្សនា​ច្រើន​ក្នុង​ឱកាស​ចូលឆ្នាំ​ចិន

− រាជធានីភ្នំពេញ៖ ១១៨,៥០២នាក់

− ខេត្តសៀមរាប ៖ ១១៧.៧៨៩ នាក់

− ខេត្តកំពត៖ ១០២.០២៦នាក់

− ខេត្តកែប៖ ៩២.៨០៤ នាក់

− ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ៨២.០៦៥នាក់

− ខេត្តកណ្តាល៖ ៧២.៥១០ នាក់

− ខេត្តបាត់ដំបង៖ ៦២.៤៦៤នាក់

− ខេត្តកោះកុង៖ ៣៥.២២៥ នាក់

− ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ ២៩.៧៧០នាក់

− ខេត្តពោធិ៍សាត់ ៖ ២៤.៧២៣នាក់

៣ ថ្ងៃ ភ្នំពេញស៊ី​ដាច់​គេ​មាន​ភ្ញៀវ​មក​លេង​ច្រើន​នៅ​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន
169 Shares