បង្ហាញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ជនសង្ស័យឆ្លងកូវីដ ១៩ រង់ចាំការ​បញ្ជាក់ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល

ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
125 Shares

ព័ត៌មានបឋមមាន​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​បញ្ជី​ជន​សង្ស័យ ឆ្លងកូវីដ ១៩ ដែល​ត្រូវចែកចាយ​តៗ​គ្នាលើ​បណ្តាញ​សង្គម។

គួ​របញ្ជាក់​ថា នៅ​ប៉ុន្មានម៉ោង​មុន​នេះ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​បាន​បង្ហើប​ពី​តម្រុយ​ការ​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅកម្ពុជា ស្រប​ពេល​ដែល​ពលរដ្ឋ​កំពុង​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​របាយការណ៍​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​។

ឯកឧត្តម​ខៀវ កាញារីទ្ធ បាន​ថ្លែង​ថា៖ “ថ្ងៃនេះ មានរឿងកូវីដ១៩ ធ្ងន់​នៅ​កម្ពុជា​ហើយ ។ សូមរង់ចាំ ដំណឹងពីសុខាភិបាល”។

បង្ហាញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ជនសង្ស័យឆ្លងកូវីដ ១៩ រង់ចាំការ​បញ្ជាក់ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល
125 Shares