បន្ទាន់! កាលពីថ្ងៃទី១០ មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ទៅផ្សារទំនើបអីអ៊ន ១

ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
25 Shares

ក្នុងលិខិតដាក់សំណើរទៅប្រធានផ្សារទំនើប អីអ៊ន​ទី១ ដើម្បីសហការចូលរួមត្រួតពិនិត្យកាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាព CCTV បញ្ជាក់ទីតាំងវត្តមានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ និងអ្នកប៉ះពាល់ នៅក្នុងផ្សារទំនើប AEON Mall I រាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងលិខិតនេះចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២១នេះ ដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឌី វិជ្ជា អគ្គស្នងការរង។

សូមអានព័ត៌មានខាងក្រោម៖

បន្ទាន់! កាលពីថ្ងៃទី១០ មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ទៅផ្សារទំនើបអីអ៊ន ១
25 Shares