៦៥នាក់ទៀតឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី

ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
11 Shares

នៅព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦៥នាក់ទៀត ក្នុងនោះ
ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៨នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧នាក់ (កូវីដ-១៩ ថ្មី)។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងសរុប= ៦៩៧ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ= ៤៧៧ នាក់
និងអ្នកកំពុងព្យាបាល= ២១៧ នាក់៕

អានពិស្តារ៖

៦៥នាក់ទៀតឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី
11 Shares