ជនបរទេសណាមិនសហការតាមគោលការណ៍រឹតបន្តឹងកូវីដ១៩ថ្មីនេះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាមួយជីវិត

ព័ត៌មានថ្មីៗ
77 Shares

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានយល់ព្រមដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ឱ្យអនុវត្ថវិធានការច្បាប់បន្ថែម ចំពោះបុគ្គល និងទីតាំង ដែលមិនព្រមសហការនូវវិធានការចំនួន ៣ចំណុច។ ក្នុងចំណោមគោលការណ៍បន្ថែមទាំងនោះ បានសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងចំពោះជនបរទេសណា ដែលមិនសហការ និងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជា និងមិនអាចចូលប្រទេសកម្ពុជាបានជាថ្មី។ គោលគារណ៍២ទៀត គឺចំពោះជនជាតិខ្មែរ នឹងត្រូវចាត់វិធានការតាមច្បាប់ ហើយចំណុចមួយទៀត គឺរឹតបន្តឹង ចំពោះទីតាំងត្រូវដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ និងបិទអាជីវកម្មក្នុងទីតាំង។

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី១៨ កុម្ភៈ រាជរដ្ឋាភិបាល ទើបតែបានចុះអនុក្រឹត្យមួយចំនួន ស្ដីពីវិធានការចត្តាឡីស័ក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាននៃជំងឺកូវីដ១៩ផងដែរ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

ជនបរទេសណាមិនសហការតាមគោលការណ៍រឹតបន្តឹងកូវីដ១៩ថ្មីនេះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាមួយជីវិត
77 Shares