មានករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ ២០កុម្ភះចំនួន ១៤នាក់ថ្មី

ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
102 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅមុននេះបន្តិច បានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ១៥នាក់ ដែលមានករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ ១៤នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១ មីនា ២០២១។

សូមរម្លឹកផងថា ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន ៨២០នាក់ ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ៣១៦នាក់ និងមានចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ៤៧៧នាក់។

មានករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ ២០កុម្ភះចំនួន ១៤នាក់ថ្មី
102 Shares