កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប ៨៤៤ នាក់

ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
90 Shares

មុននេះក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៤នាក់ទៀត ជាករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ទាំង។ គិតមកត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ៨៤៤ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៤៧៨ នាក់និង អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៣៦៦ នាក់។

No photo description available.


May be an image of text
No photo description available.
កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប ៨៤៤ នាក់
90 Shares