បន្ទាន់លើកតំបូង រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ២នាក់ នៅខេត្តកោះកុង

ទាន់​ហេតុការណ៍ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
4 Shares

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៣នាក់ សុទ្ធតែជាករណីឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ រាជធានីភំ្នពេញ ១៥ នាក់
ខេត្តព្រះសីហនុ ០៥ នាក់ ខេត្តកោះកុង ០២ នាក់ ខេត្តកណ្ដាល ០១ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងសរុប ៩៣២ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៤៨៩ នាក់
និង អ្នកកំពុងព្យាបាល ៤៤២ នាក់៕

No photo description available.


No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
បន្ទាន់លើកតំបូង រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ២នាក់ នៅខេត្តកោះកុង
4 Shares